10 موجودات اسطوره ای " ققنوس "

 
10- ققنوس :
 
Phoenix یا ققنوس , مرغ افسانه ایی با پر و بال درخشان و خوش آواز که به آیین پرستش خورشید در مصر باستان مربوط است, که در صحرای عربستان یا هند زندگی می کرد و بین 500 تا 600 سال عمر می کرد. در هر زمان فقط یک ققنوس وجود داشت و هنگامی که به پایان عمرش می رسید خود را به اشعه ی خورشید می سپرد و معدوم می شد و سپس از مغز استخوان و استخوان هایش تخمی خارج می شد که به پرنده ای جدید تبدیل می شد. این پرنده ی جدید بازمانده ی پرنده ی قدیم را به شهر خورشید ( هلیوپولیس × ) می برد و بر مذبح آن جای می داد.
ققنوس ظاهرا از واژه ی کوکنوس یونانی به معنای قو که مرغی افسانه یی با منقار دراز با سوراخ های بسیار در حدود 360 سوراخ بر روی آن که گوییند بر کوه بلندی مقابل باد می نشست و صداهای شگفت از سوراخ های منقار بر می آورد که موسیقی را از این اصوات گرفته اند. هزار سال عمر می کرد و جفتی نداشت در آخر عمر هیزمی جمع می کرد و آن را به آتش می کشید و خود را در آن می انداخت باران بر خاکسترش می بارید و از آن کرمی پدید می آمد و از ان خاکستر می خورد و تبدیل به ققنوس دیگری می شد. ققنوس  نماد زندگی دوباره است.

* هلیوپولیس :
 
Heliopolice یا هلیوپولیس نام یونانی شهر باستانی مصر به معنای شهر خورشید در منته الیه جنوبی رود نیل که امروزه عین الشمس خوانده می شود قرار دارد. محل قرار گرفتن آن به دلیل اوبلیسک سنوسرت اول مشخص است. در این شهر پرستش رع خدای خورشید انجام می شد و معبدی به نام او وجود داشت. این شهر در 5000 ق.م. ویران شد.
/ 1 نظر / 97 بازدید
الن

آخرین پست تیر 92، جدیدترین پست تیر94. یاد ت.ت افتادم که تیرماه به روز میکنه.