زمان شناسان باستانی

به نام خدا

 

به نظر می رسد مردمانی که در دوره های باستان زندگی می کردند از دانش شگرفی بر خوردار بودند . نمونه ی بارز آن را می توان در تقویم های باستانی و ابزار های آن ها برای ثبت زمان پیدا کرد. برای نمونه می توان در امریکا به تقویم های مایایی و ازتکی اشاره کرد و یا در بریتانیا به استون هنج اشاره ی دیگه ای کرد و چندین مکان شگرف دیگر.

این مقاله ای که توسط یکی از دوستان در اختیار بنده گذاشتن برای ترجمه ,نمایان گر این شگرفی می باشد که امید به آن است که بعد از ترجمه و بازنگری و صد البته تطابق با وقایع تاریخی و نجوم مورد قبول شما واقع شود.

قبل اتمام حرف هایم تنها اشاره ی کوچکی به این مقاله دارم که این مقاله در حال تطابق با وقایع تاریخی و داده های ستاره شناسی و از همه مهم تر در حال آماده کردن تصاویر آن هستیم.

نکته ی دیگر این می باشد که این مقاله شامل پنج فصل می باشد که هر کدام از این پنج فصل موضوع مجزایی دارند و از جذابت خاصی برخوردار هستند و از آن جاب تر این  است که مقاله ها شاید دروازه ای باشد به سوی خواندن کتاب های اریک فون دانیکن.

منتظر بمانید خیلی زودتر از آن چیزی که تصور کنید قدرت خدایان را خواهید دید.

ارادتمند شما  

قلبPhoenix    

 

 

/ 0 نظر / 80 بازدید