10 موجود اسطوره ای " سانتور "

9- سانتور :

"Cntaur " Kentauros  یا سانتور " قنطروس " پسران کنتائوروس که پسر آپولو و استیلبه و یا به روایتی پسر ایکسیون و قطعه ابری که زئوس به شکل هرا ساخته بود تا وی را بفریبد است., موجودی با نیم اسب و نیمه انسان, وحشی, با آداب بربر, سنگدل و خشن که از گوشت خام تغذیه می کردند. همگی شرور بودند مگر فولوس دوست هرکول و خیرون دوست آپولون و یاسون. در قدیم آنها را به صورت دو مرد با پاهای اسب منتهی می شد نشان می دادند. آنها در جنگ طولانی با لاپیتها بودند به خصوص در مراسم ازدواج پیرپتوئوی و هیپودامیا آنها مست از سراب که عادت به نوشیدن آن نداشتند به طور عادی دوغ می نوشیدند به عروس و پسران مجلس حمله کردندو همین آشوب شروع جنگ طولانی به رهبری آرس و اریس بود. برخی معتقد اند که سانتور ها در طول همین جنگ قلع و قمع شدند و روایت دیگر آن است که آنها سوار بر کشتی از جنگ گریختند و قربانی سیرنه ها شدند.سانتور ها مظهر خشونت غریزی زیاده روی طبیعت و نماد حیوانی هستند که درون انسان به سر می برد و تا وقتی به وسیله قدرتهای معنوی مهار نشده انسان را تبدیل به یک حیوان می کند.
/ 3 نظر / 307 بازدید
ماهان

دادا این عکسو عوض کن. حالت تهوع گرفتم

مسافر

جمله ی آخر مشکل تایپی داره: حیوان.

مسافر

به عنوان شخصی که نماد ماه تولدش سانتوره محتوای پست رو تایید میکنم.