10 موجود اسطوره ای " ابوالهل "

8- ابوالهل :

Sphinx یا ابوالهل " اسفینکس " در اساطیر یونان غول مونثی با صورت انسان, سینه, پا و دم شیر و دارای بال بود. او پس اکیدنا* و اورتروس*, سگ گروئونئوس* بود. برخی پدر او را توفون* می دانند که حد فاصل بیا انسان و حیوان بوده. هرا به او ماموریت داد به تبای** رود و آن مملکت را ویران کند و رهگذران را از بین ببرد. او معماهایی برای عابران مطرح می کرد و اگر جواب نمی دادند آنها را می خورد. اویدیپوس*** موفق به حل معمای ابوالهل شد و او خود را از بالای کوه به زیر انداخت و خودکشی کرد.
در اساطیر مصر ابوالهل موجودی است با بدن شیر و سر انسان و در جیزه ی مصر در کنار اهرام ثلاث جای دارد, و زا صخره تراشیده شده است. هفده متر ارتفاع و سی و نه متر طول دارد و نزد مصریان نماد خورشید است.
 
* - در مقالات آتی به صورت جداگانه به زندگی موجودات اساطیر یونان خواهیم پرداخت :)
** - شهر تبای یا تِبس در استان یونان مرکزی در کشور یونان واقع شده است, تبای بزرگ‌ترین شهر در منطقه باستانی بویوتیا بود و رهبری اتحاد بویوتی را برعهده داشت. شهر تبای نقش مهمی در اسطوره‌های یونانی بازی می‌کند به طوری که صحنه داستان‌های کادموس، ادیپ، دیونیسوس، و دیگر آثار ادبی کهن تبای بوده‌است. تبای در دوران باستان رقیب اصلی آتن بود و شهر تبای در سال ۴۸۰ پیش از میلاد و در زمان حمله خشایارشا به جبهه ایران پیوست.
*** - اویدیپوس Oedipous در یونانی به معنی " مردی با قوزک های متورم " که پیش گویی شد که پدرش را خواهد کشت. پس از تولد قوزک دو پایش را به میخی سوراخ کردند و طنابی از آن گذراندند و او را در سبدی بر کوه کیترون گذاشتند. چوپانی او را یافت و به دیدن پاهای متورمش او را اویدیپوس نام کرد , بدون اطلاع در جوانی پدر خود لایوس را کشت و پس از کشتن ابوالهل با مادر خود یوکاستا ازدواج کرد و جانشین پدر شد. مادر وقتی از این فاجعه اگاه شد خود را به دار آویخت و اویدیپوس خود را کور کردو دخترش آنتیگونه به پرستاری او پرداخت. آن در حالی که با تکدی روزگار می گذرانیدند به قصبه ی کولونوس رسیدند و در آن شهر بود که اویدیپوس در گذشت.

 

/ 0 نظر / 111 بازدید